Nan Mercader

Taller de percussió Llatina


Aprenentatge de les tècniques
bàsiques. La conga, bongo i timbal,
treball amb els diferents sons,
ritmes llatins.
Son, merengue, guaguancó, cha cha, etc.
Ritmes i tècniques per maraques,
güiro, claves, esquellot, etc
Es porten per al taller 2 jocs complets
de conga, timbal i bongó.
Mètode propi d'ensenyament
amb llibre i dvd.