Nan Mercader

Taller de Caixó


Aprenentatge de les tècniques
bàsiques del caixó,
treball amb els diferents sons,
ritmes flamencs amb especial èmfasi
en la rumba catalana.
Treballs de so i ritmes amb les "palmes"
i percussió corporal.
Més de 25 caixons a disposició
per als alumnes.
Mètode propi d'ensenyament
amb llibre i dvd.