Nan Mercader

Taller de percussió
per a infants desde 3 anys


Preparació corporal i sensibilització
rítmica, jocs de grup.
Tècniques bàsiques
per percudir Djembé, darbukka i caixó
Polirítmies col·lectives,
concert final, improvització.
Grups de 25 nens com a màxim.
Instruments a disposició.
Mètode propi d'ensenyament
amb llibre i cd.