Nan Mercader

Taller de Darbukka


Aprenentatge de les técniques
bàsiques de la derbukka,
treball amb els diferents sons.
Ritmes àrabs i orientals.
Maqsum, barwali, ayyub, etc.
Més de 25 darbukkas a disposició
per els alumnes.
Mètode propi d'ensenyament
amb llibre i dvd