Nan Mercader

Taller de percussió
per a empreses


El treball en grup,
l'empatia entre els membres
d'un equip és una eina essencial
per al bon funcionament de l'empresa.
A través d'aquest taller es potencien
les actituds de col.laboració,
solidaritat i objectius comuns.
Preparació d'un concert final
on la sincronia
i alhora la creativitat
en són peces clau.
Més de 100 instruments
a disposició.